TV/oppholdsrom

Stue med TV / DVD / filmer / spill / bøker.